مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
برگزاري مرحله اول دوره آموزشي ويژه بخشداران و معاونين فرمانداران تابعه استان
برگزاري مرحله اول دوره آموزشي ويژه بخشداران و معاونين فرمانداران تابعه استان برگزاري مرحله اول دوره آموزشي ويژه بخشداران و معاونين فرمانداران تابعه استان در روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 97/9/1، 97/9/1

مرحله اول دوره آموزشي ويژه بخشداران و معاونين فرمانداران تابعه استان در روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 1/9/97، 2/9/97،  برگزار گرديد.

 
 
 
 
 
 
1397/09/03
Powered by DorsaPortal