مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
برگزاري مرحله اول دوره آموزشي عمومي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " براي كليه همكاران شاغل در ستاد استانداري مورخ 97/09/07
برگزاري مرحله اول دوره آموزشي عمومي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " براي كليه همكاران شاغل در ستاد استانداري  مورخ 97/09/07 برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " براي كليه همكاران شاغل در ستاد استانداري رأس ساعت 8:30 روز چهارشنبه مورخ 97/09/07
دوره آموزشي عمومي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " براي كليه همكاران شاغل در ستاد استانداري رأس ساعت 8:30  روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 در سالن آمفي تئاتر استانداري برگزار مي گردد.
 
 
 
1397/09/07
Powered by DorsaPortal