مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان آشنايي با اتوماسيون اداري (ديدگاه) براي كليه همكاران شاغل در استانداري مورخ 97/09/13
برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان آشنايي با اتوماسيون اداري (ديدگاه)  براي كليه همكاران شاغل در استانداري  مورخ 97/09/13 برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان آشنايي با اتوماسيون اداري (ديدگاه)

دوره آموزشي عمومي با عنوان آشنايي با اتوماسيون اداري (ديدگاه) به مدت 8 ساعت براي كليه همكاران شاغل در استانداري راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/09/13 در سالن آمفي تئاتر استانداري برگزار گرديد.

 
 
1397/09/14
Powered by DorsaPortal