مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
افزايش عملكرد رديفهاي درآمدي استانداري در سال 97
افزايش عملكرد رديفهاي درآمدي استانداري در سال 97 با تلاش دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري رديفهاي درآمدي استانداري از رشد قابل توجهي در سال 97 برخوردار گرديدند.

آقاي ملكي مدير كل دفتر برنامه ريزي اظهار داشتند:  بر همين اساس رديف درآمدي حاصل از خدمات شهري (ماده 99 قانون شهرداريها) با رشد 41 درصدي به رقم 2123 ميليون ريال در انتهاي سال افزايش يافته است.

همين رديف درآمدي حاصل از صدور كارت شناسايي اتباع كه در سالهاي قبل به اشتباه به حساب درآمد استان مركزي واريز مي گرديد با پيگيري بعمل آمده و طرح در ستاد درآمد استان در سال 97 به حساب درآمد عمومي استان واريز گرديد.

1398/03/12
Powered by DorsaPortal