مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
برگزاري سومين دوره آموزشي ويژه كارمندان رسمي آزمايشي
برگزاري سومين دوره آموزشي ويژه كارمندان رسمي آزمايشي برگزاري سومين دوره آموزشي ويژه كارمندان رسمي آزمايشي با عنوان "مسئوليت ها ي وزارت كشور"
برگزاري سومين دوره آموزشي ويژه كارمندان رسمي آزمايشي با عنوان "مسئوليت ها ي وزارت كشور" به مدت 40 ساعت بصور ت حضوري در سالن جلسات شماره 1 استانداري در هفته آخر خرداد ماه برگزار گرديد.
 
 
1398/04/02
Powered by DorsaPortal