مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
جلسه بررسي مستند سيلاب فروردين ماه 98
جلسه بررسي مستند سيلاب فروردين ماه 98 برگزاري جلسه بررسي مستند سيلاب فروردين ماه 98 با حضور معاون دفتر مطالعات راهبردي وزارت كشور در روز دوشنبه مورخ 98/4/24
جلسه بررسي مستند سيلاب فروردين ماه 98 با حضور معاون دفتر مطالعات راهبردي وزارت كشور وهيئت همراه در روز دوشنبه مورخ 98/4/24 برگزار گرديد.
 
 
1398/04/25
Powered by DorsaPortal