مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
برگزاري دوره آموزشي اختصاصي با عنوان " مهندسي ترافيك 1"
برگزاري دوره آموزشي اختصاصي با عنوان " مهندسي ترافيك 1" دوره آموزشي اختصاصي با عنوان " مهندسي ترافيك 1" براي كارشناسان حوزه عمراني و كارشناسان متناظر در فرمانداريهاي تابعه برگزار گرديد.
 دوره آموزشي اختصاصي با عنوان " مهندسي ترافيك 1"  به مدت 16 ساعت براي كارشناسان حوزه عمراني و كارشناسان متناظر در فرمانداريهاي تابعه  از مورخ  98/6/13 تا 98/6/17 برگزار گرديد.
1398/06/18
Powered by DorsaPortal