مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
سخن روز :
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
ملکی
مجتبی ملکی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
اخبار دفتر
 برگزاري هشتمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" برگزاري هشتمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)"
برگزاري هشتمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" در تاريخ 97/07/24
1397/07/25
برگزاري جلسه كميته آموزش با حضور اعضاي كميته ، رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/07/10 در دفتر مديركل محترم دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري  برگزاري جلسه كميته آموزش با حضور اعضاي كميته ، رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/07/10 در دفتر مديركل محترم دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري
برگزاري جلسه كميته آموزش با حضور اعضاي كميته ، رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/07/10 در دفتر مديركل محترم دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري
1397/07/11
برگزاري ششمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" برگزاري ششمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)"
برگزاري ششمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" در تاريخ 97/07/03
1397/07/04
 جلسه هم انديشي رديفهاي متفرقه و شناور بودجه سال 97 جلسه هم انديشي رديفهاي متفرقه و شناور بودجه سال 97
برگزاري جلسه بررسي رديفهاي متفرقه و شناور بودجه سال 97 ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/07/02 در دفتر معاونت هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع
1397/07/03
برگزاري چهارمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" برگزاري چهارمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)"
برگزاري چهارمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" در تاريخ 97/06/20
1397/06/21
Powered by DorsaPortal