مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
سخن روز :
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
ملکی
مجتبی ملکی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
اخبار دفتر
برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان آشنايي با اتوماسيون اداري (ديدگاه)  براي كليه همكاران شاغل در استانداري  مورخ 97/09/13 برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان آشنايي با اتوماسيون اداري (ديدگاه) براي كليه همكاران شاغل در استانداري مورخ 97/09/13
برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان آشنايي با اتوماسيون اداري (ديدگاه)
1397/09/14
برگزاري مرحله دوم دوره آموزشي عمومي مديريتي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " ويژه فرمانداران، مشاورين استاندار و مديران ستادي استانداري، مورخ 97/09/07 برگزاري مرحله دوم دوره آموزشي عمومي مديريتي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " ويژه فرمانداران، مشاورين استاندار و مديران ستادي استانداري، مورخ 97/09/07
برگزاري مرحله دوم دوره آموزشي عمومي مديريتي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " ويژه فرمانداران، مشاورين استاندار و مديران ستادي استانداري، مورخ 97/09/07
1397/09/08
برگزاري مرحله اول دوره آموزشي عمومي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " براي كليه همكاران شاغل در ستاد استانداري  مورخ 97/09/07 برگزاري مرحله اول دوره آموزشي عمومي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " براي كليه همكاران شاغل در ستاد استانداري مورخ 97/09/07
برگزاري دوره آموزشي عمومي با عنوان " اصول و آداب تشريفات " براي كليه همكاران شاغل در ستاد استانداري رأس ساعت 8:30 روز چهارشنبه مورخ 97/09/07
1397/09/07
برگزاري مرحله اول دوره آموزشي ويژه بخشداران و معاونين فرمانداران تابعه استان برگزاري مرحله اول دوره آموزشي ويژه بخشداران و معاونين فرمانداران تابعه استان
برگزاري مرحله اول دوره آموزشي ويژه بخشداران و معاونين فرمانداران تابعه استان در روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ 97/9/1، 97/9/1
1397/09/03
برگزاري دهمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" برگزاري دهمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)"
برگزاري دهمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" در تاريخ 97/08/29
1397/08/30
Powered by DorsaPortal