مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
سخن روز :
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
روز تربيت بدني و ورزش
روز تربيت بدني و ورزش
اخبار دفتر
انتشار قانون بودجه سال 96 انتشار قانون بودجه سال 96
انتشار قانون بودجه سال 96 به همراه پيوست هاي آن
1396/07/20
برگزاري  جلسه كارگروه ملي پروژه G-NAF برگزاري جلسه كارگروه ملي پروژه G-NAF
برگزاري جلسه كارگروه ملي پروژه G-NAF
1395/10/07
جلسه ويژه پژوهشگران و فناوران  با رياست مهندس غضنفري  معاون امور اقتصادي جلسه ويژه پژوهشگران و فناوران با رياست مهندس غضنفري معاون امور اقتصادي
جلسه ويژه پژوهشگران و فناوران با رياست مهندس غضنفري معاون امور اقتصادي استاندار لرستان برگزارشد
1395/10/06
جلسات آذر ماه توسعه خدمات دستگاهها در دفاتر پيشخوان جلسات آذر ماه توسعه خدمات دستگاهها در دفاتر پيشخوان
جلسات آذر ماه توسعه خدمات دستگاهها در دفاتر پيشخوان
1395/09/24
جلسه هماهنگي مسئولين IT فرمانداري هاي سراسر استان جلسه هماهنگي مسئولين IT فرمانداري هاي سراسر استان
جلسه هماهنگي مسئولين IT فرمانداري هاي سراسر استان
1395/09/14
Powered by DorsaPortal