مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
سخن روز :
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
ملکی
مجتبی ملکی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
اخبار دفتر
 برگزاري دهمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" برگزاري دهمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)"
برگزاري دهمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" در تاريخ 97/08/15
1397/08/15
برگزاري جلسه كميته پژوهش استانداري مورخ 97/08/15 در دفتر مدير كل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري برگزاري جلسه كميته پژوهش استانداري مورخ 97/08/15 در دفتر مدير كل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري
برگزاري جلسه كميته پژوهش استانداري در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 97/08/15 در دفتر مدير كل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري
1397/08/15
برگزاري جلسه كميته اصلاح ساختار، فرآيندها و فناوري هاي مديريتي برگزاري جلسه كميته اصلاح ساختار، فرآيندها و فناوري هاي مديريتي
برگزاري جلسه كميته اصلاح ساختار، فرآيندها و فناوري هاي مديريتي در روز يكشنبه مورخ 1397/07/29 راس ساعت 8 صبح در دفتر معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
1397/07/30
 برگزاري هشتمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" برگزاري هشتمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)"
برگزاري هشتمين جلسه دوره آموزشي تحت عنوان " شرح وظايف واحدهاي تابعه وزارت كشور (1) و (2)" در تاريخ 97/07/24
1397/07/25
برگزاري جلسه كميته آموزش با حضور اعضاي كميته ، رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/07/10 در دفتر مديركل محترم دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري  برگزاري جلسه كميته آموزش با حضور اعضاي كميته ، رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/07/10 در دفتر مديركل محترم دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري
برگزاري جلسه كميته آموزش با حضور اعضاي كميته ، رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/07/10 در دفتر مديركل محترم دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري
1397/07/11
Powered by DorsaPortal