كتاب مستند سيلاب فروردين ماه 1398 استان لرستان
يژگي‌هاي گزارش مستند سيلاب لرستان : در اين گزارش مستند ابتدا تلاش گرديده ضمن بررسي ميزان بارش و عملكرد سيلاب كه در سه مقطع زماني در طول سال انجام گرفت به تفكيك شهرستان آمار ميزان بارندگي ايستگاههاي سينوپتيك استان تشريح شود...

 سپس در بخش ديگر وضعيت هيدرولوژي حوضه آبريز دز و كرخه در استان لرستان مورد تحليل قرار گرفته است و ميزان دبي آب رودخانه‌هاي استان در حوزه كشكان كه از شهر پلدختر عبور مينمايد تشريح گرديده است . 

 و در مستند سيلاب لرستان عملكر ستاد مديريت بحران استان كه به رياست استاندار محترم تشكيل گرديده به تفكيك جلسات با ذكر اخطاريه‌ها و تلاش‌هايي كه براي ساماندهي و نجات مردم در اين ستاد ابلاغ و اتخاذ گرديده مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.

همانگونه كه در بحث حوادث غير مترقبه 4 مرحله تحت عنوان اقدامات پيشگيرانه، آمادگي، مقابله و تصميم مطرح است در اين گزارش مستند تلاش گرديده بر اساس اين چهار محور عملكرد دستگاه هاي خدمات‌رسان استان به تفكيك مطابق شرح خدمات مشخص مورد بررسي قرار گيرد و آمار عملكرد آنها در اين 4 محور به همراه تصاوير مستند از خدمات آنان به مردم به تصوير كشيده شود . علاوه بر عملكرد دستگاه‌هاي خدمات‌رسان در اين گزارش جلوه‌هايي از ايثار و مشاركت هم استاني‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد به همراه شرح اقدامات و تصاوير آنها به تفصيل بيان شده است.

همچنين در سه فصل جداگانه عملكرد استان هاي معين ،كمك هاي سازمان ملل ،سفر مقامات كشوري كه براي پيگيري موضوع سيلاب به استان سفر كرده اند در گزارش ذكر گرديده است.

از آنجاييكه كشور ما هميشه در معرض خطر بلاياي طبيعي است در اين مستند با طراحي يك فرم استاندارد تلاش گرديد از مديران عملياتي درخواست شود تجارب موفق و خلاقيت‌هايي كه در حين مقابله بحران از خود بروز داده‌اند و مي تواند الگويي براي اقدام مشابه در ساير حوادث باشد را دراين فرمت بررسي و ارائه نمايند.

در اين مستند همچنين مطابق تصميمات اتخاذ شده در ستاد مديريت بحران برآورد اوليه‌اي كه براي ميزان خسارت به تفكيك كمك‌هاي بلاعوض ..... و زير ساخت‌هاي احصاء شده است را در گزارش به تفصيل بيان نموده است. در انتهاي گزارش نيز با بهره‌گيري از وضعيت نقاط قوت و ضعف استان مجموعه‌اي از راهكارها و پيشنهادات كه مي‌تواند در جهت رفاه مردم سيلزده و برون رفتن آنها از اين وضعيت باشد را تحت عنوان جمع‌بندي و پيشنهادي در پايان بيان نموده است.

تاریخ:
1398/04/12
تعداد بازدید:
812
منبع:
Powered by DorsaPortal