برگزاري جلسه" كارگروه توسعه مديريت استانداري" با رياست استاندار محترم
برگزاري جلسه" كارگروه توسعه مديريت استانداري" روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 ساعت 9 صبح با رياست استاندار محترم با حضور اعضاء جلسه در سالن جلسات دفتر استاندار

جلسه" كارگروه توسعه مديريت استانداري" روز يكشنبه مورخ 1398/05/13 ساعت 9 صبح با رياست استاندار محترم با حضور اعضاء جلسه در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار گرديد. در ابتداي جلسه، جناب آقاي ملكي مديركل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري و دبير كارگروه ضمن تشريح اصلاحيه دستورالعمل اجرايي كارگروه توسعه مديريت استانداري ابلاغي وزارت كشور، توضيحات كاملي در خصوص اهداف، وظايف كارگروه و كميته هاي چهارگانه ارائه و اهداف شوراي عالي اداري در خصوص اجرايي شدن مفاد نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه هاي هشت گانه و سياست ها و اقدامات اجرايي كه استانداري در راستاي اصلاح نظام اداري در دستور كار قرار دهد را ارائه نمود. در اين جلسه پس از اظهارنظر استاندار محترم، معاونين و دبيران كميته هاي زير مجموعه كارگروه تصميماتي در راستاي دستور كار جلسه اتخاذ گرديد.

تاریخ:
1398/05/14
تعداد بازدید:
306
منبع:
Powered by DorsaPortal