جلسه هماهنگي مسئولين IT فرمانداري هاي سراسر استان
جلسه هماهنگي مسئولين IT فرمانداري هاي سراسر استان

اولين جلسه  هماهنگي مسئولين IT فرمانداري هاي سراسر استان در حوزه دفاتر پيشخوان خدمات دولت  رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 13/9/95 در محل دفتر رئيس مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات برگزار گرديد. در اين جلسه كه  گزارش سطح بندي دفاترپيشخوان  به تفكيك هر شهرستان ارائه شد بر لزوم ارزيابي عملكرد دفاتر مذكور  با محوريت سطح بندي صورت گرفته تأكيد شد. قابل الذكر است كه در اين جلسه  از عملكرد دبيرخانه دفاتر و مسئولين آي تي فرمانداري ها تقدير بعمل آمد.

تاریخ:
1395/09/14
تعداد بازدید:
271
منبع:
Powered by DorsaPortal