جلسات آذر ماه توسعه خدمات دستگاهها در دفاتر پيشخوان
جلسات آذر ماه توسعه خدمات دستگاهها در دفاتر پيشخوان

در راستاي هماهنگي هاي صورت گرفته با مسئولين شركت توزيع برق  استان بويژه جلسه مورخ 21/9/95 ، مقرر گرديد سيستم جامع مشتركين برق در بيش از 60 دفتر پيشخوان سطح استان راه اندازي و قريب به 18 خدمت شركت مذكور از درگاه دفاتر پيشخوان از ابتداي دي ماه سال جاري به شهروندان  ارائه گرد

دبيركارگروه استاني دفاتر پيشخوان


تاریخ:
1395/09/24
تعداد بازدید:
272
منبع:
Powered by DorsaPortal