مرکز برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
اخبار
1395/08/04
جمع آوري شاخصهاي بهره وري استانداري توسط مركز برنامه ريزي، نوسازي و فناوري اطلاعات جمع آوري شاخصهاي بهره وري استانداري توسط مركز برنامه ريزي، نوسازي و فناوري اطلاعات

بهره وري، كليد حفظ رقابت پذيري در سطوح سازماني، ملي و ضامن دستيابي و نهادينه كردن توسعه پايدار است. بر اساس تصويبنامه مورخ 25/2/79 هيئت وزيران، كليه دستگاههاي اجرايي مكلف به اجراي چرخه مديريت بهره وري و تعريف شاخصهاي مربوطه شده اند. پس از اين مصوبه و با توجه به تاكيدات قانوني در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه و نيز سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در خصوص بهره وري، مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات استانداري با هماهنگي وزارت كشور در حال جمع آوري داده هاي سال 94 و شش ماهه نخست سال 95، بروزرساني اطلاعات موجود و تهيه گزارشهايي در خصوص وضعيت بهره وري در استانداري مي باشد.

همچنين با توجه به سهم 35 درصدي بهره وري در رشد اقتصادي مورد نظر در برنامه ششم توسعه، اين مركز مشغول امكان سنجي و تدارك برنامه هاي لازم در ارتباط با ايجاد، توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري در سطح استانداري و واحدهاي تابعه است.

تعداد بازدید : 48
Powered by DorsaPortal